Løbeskolen gennem årerne

Kort om Løbeskolen gennem årerne

 

2019

Kick Din - løbestart (mere herom senere)


2018

Blev året hvor Royal Run blev lanceret som et kæmpe landsdækkende løbearrangement, for at markere Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Der var arrangeret fælles fortræning for alle, både for dem der ville løbe one mile og for dem der ville løbe 10 km.

Derfor blev det besluttet, at "parkere" løbeskolen indtil videre. Det gav simpelthen ikke mening at gennemføre løbeskolen, samtidig med fortræningen til Royal Run arrangementet.


2017

Løbeskolen har i år eksisteret i 10 år og har igennem alle årerne medvirket til, at rigtig mange medlemmer har fået et godt afsæt til deres  løbekarriere i klubben.

I år blev sæsonen indledt med et informationsmøde den 5. april. Fremmødet var acceptabelt, men bar tydeligvis præg af  konkurrencen fra andre udbydere af løbetræning.

Fremmødet gennem hele sæsonen, har været præget af det stigende udbud af løbetræning fra andre grupper og klubber. For at fastholde og udbygge interessen for løbeskolen og dermed medlemstallet, har det været nødvendigt at tilpasse konceptet til til de nye udfordringer.


2016

Årets informations aften blev gennemført onsdag den 13. april. De sidste par år har vi været lidt udfordret af forskellige løbegrupper i Aarhus og omegn, så vi var spændte på, hvor mange der ville dukke op til informationen. Til vores glædelige overraskelse kom der 61 personer, og det må siges at være ok, alt taget i betragtning.

På den allerførste træningsaften regnede det (måske skal det være en tradition) men alligevel var der mødt 70 nye løbere frem (efter et stykke tid, steg medlemstallet dog til 82). Efter en inddeling i tre grupper og efterfølgende opvarmning, drog trænerne afsted med løberne. Vejret var lidt køligt, men alle tog det med godt humør.

 Hen over sæsonen har løberne fulgt træningsprogrammerne, godt styret af trænerne. Træningsruten fastlægges suverænt af trænerne og hastigheden er underordnet, men den fastsatte fordeling mellem gang og løb (opgivet i minutter) skal overholdes.

I forbindelse med løbeskolens afslutning, blev der evalueret på 15 forskellige fokusområder. Vi fik mange gode tilbagemeldinger og forslag som vi vil navigere efter. Alt i alt gav løberne udtryk for stor tilfredshed med både konceptet og trænerne.

Løbeskolen 2016 har været en god sæson. Både løberne og trænergruppen har været engageret i arbejdet med den gode livsstil.


 2015

Som sædvanligt startede løbeskolen midt i april. Alle var spændte og vi spurgte ofte hinanden "gad vide hvor mange der kommer".

Fremmødet til vores informationsaften, plejer at give et fingerpeg om, hvor mange der dukker op den første træningsaften. Spændte var alle vi trænere, men vi kunne konstatere, at vi ikke kom op på tidligere års fremmøde - kun cirka halvdelen af hvad vi tidligere har været. Forklaringen hænger muligvis sammen med, at der i Aarhus og omegn, efterhånden er opstået andre løbegrupper, ja nærmest en på hvert gadehjørne.

Løbeskolen blev gennemført med trænergruppen som den drivende kraft og det fungerede rigtig godt. Ved sæsonens afslutning havde rigtig mange løbere valgt at søge over i andre af klubbens løbegrupper og fortsætte træningen der. Andre valgte at samle sig i mindre grupper og fortsætte med at træne sammen der.

Alt i alt har det været en rigtig god sæson.


2014

Løbeskolens informationsaften var i år fastsat til onsdag den 9. april. Fremmødet var tilsyneladende præget af den stigende konkurrence fra andre udbydere af løbeskoler og træningsgrupper. 82 personer mødte frem hvilket må siges at være tilfredsstillende, alt taget i betragtning. Alle var meget spørgelystne og alle spørgsmål blev besvaret.

Den første egentlige træningsaften var onsdag den 23. april. Vi var lidt spændte på, hvor mange der ville dukke op? Heldigvis blev det til 110 nybegyndere, så trænergruppen kan nu komme i gang med den egentlige træning.

Allerede på anden træningsaften steg fremmødet til 129 løbere. Det gode vejr havde nok en vis betydning.

I herlig solskin gennemførte vi lørdag den 21. juni vores sociale tur til Bryrup, hvor vi kørte med "Danmarks smukkeste Veteranbane" til Vrads. Efter et kort ophold løb vi tilbage af naturstien til Bryrup i forskellige tempi.

31 løbere var med og alle havde en rigtig god dag. 


2013

Informationsaftenen for løbeskolens 6. sæson, blev gennemført i cafeteriet på cykelbanen. Mange interesserede var mødt op, dels for at høre om løbeskolens koncept og dels for at se nærmere på trænerne.

Hele sæsonen var i år på 22 uger/44 træningspas og der blev der gennemført flere aktiviteter end tidligere. Udover blandt andet flere coopertest, deltagelse i Solbjerg Sø Løbet, blev der lavet en udflugt til veteranbanen i Bryrup. Turen blev gennemført som en kør ud og løb hjem tur og blev en stor succes.

Efter løbeskolens afslutning har mange valgt at fortsætte i klubbens andre træningsgrupper og en hel del har faktisk oprettet deres egen træningsgruppe. Det blir´ikke bedre :-)  


2012

Som noget nyt blev informationsmødet i år gennemført i Marselisborg hallen. 125 var mødt frem, og spørgelysten var som sædvanlig meget stor.

På den første træningsaften mandag den 16. april, stod 138 løbere klar ved Marselisborg hallen til at gå i gang med den kommende udfordring.

Tirsdag den 21. august kørte 17 løbere til Solbjerg for at få fremvist og prøveløbe 5 KM ruten til Solbjerg Sø Løbet. Det blev en lidt hård oplevelse, men alle var glade for at have prøvet udfordringen.


2011

For fjerde år i træk var der fyldt med forventningsfulde mennesker i mødelokalet den 6. april. 136 var mødt frem til orienteringsaften for at høre nærmere om løbeskolen og dens muligheder.

På den første træningsdag var 166 nye løbere klar til at prøve kræfter med løbeskolens træningsplaner. Det vrimlede med trænere og alle var i forårshumør.

2. Påskedag (mandag 25. april) har tidligere år været træningsfri dag, men i år blev der trænet igennem - 106 løbere og 14 trænere nød turen i skoven.

Lørdag den 23. juli blev der afholdt et socialt arrangement for løbeskolen. Vores klubhus dannede ramme for en rigtig hyggelig dag med godt vejr, masser af spil og sang.


2010

Onsdag den 7. april 2010 blev der afholdt orienteringsmøde om løbeskolen. 156 interesserede var mødt frem.

Første træningsaften, mandag den 12. april var der mødt 202 glade løbere frem. De fordelte sig med 65 i gruppe A, 84 i gruppe B og 53 i gruppe C - et imponerende syn!

På en alm. træningsaften den 17. maj 2010, hvor solen i øvrigt skinnede, mødte der 200 løbere op - sådan!

Efter en dejlig og hyggelig sæson blev der afholdt evaluering og afslutning onsdag den 22. september 2010.


2009

135 interesserede var tilstede på introduktionsaften onsdag den 1. april, for at høre nærmere om løbeskolen.

Inden sommerferien var der over 200 på medlemslisten. En tilslutning vi var meget stolte over.

Mandag den 24. august blev der afholdt orienteringsmøde for alle løberne. Formålet var, at fortælle om klubbens andre træningsgrupper. Repræsentanter fra de forskellige træningsgrupper orienterede om træningsmåde, -tidspunkt og størrelse m.m. I alt var knap 100 løbere tilstede.


2008

Løbeskolen blev startet i foråret 2008 af John Wiltoft. I 2007 blev han antaget som koordinerende træner i Aarhus for DGI projektet "Start to run". Hans erfaringer herfra blev grundlaget for arbejdet med oprettelsen af løbeskolen i Aarhus 1900 regi.

Første træningsdag var mandag den 14. april og 165 glade og forventningsfulde nybegyndere, var mødt frem på parkeringspladsen foran NRGI Arena.

Inden opvarmningen var det nødvendigt, at foretage en omfordeling af løberne - alene i gruppe A, var der ca. 90 begyndere!

Efter opvarmningen begav trænere og løbere sig ud på stierne i Marselisborg Skov - en stor succes.