Indkaldelse til generalforsamling

29. januar 2018 09:02 , af Susanne Rohde Christensen

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

i Aarhus 1900 Atletik/Motion

Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 19:00

Institut for Idræt, Auditoriet, Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen

 3. Aflæggelse af beretning fra udvalgene

 4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. - Regnskab for Aarhus 1900 A/M
  - Regnskab for Marselisborghallen Aps

 5. Forslag fremsat af medlemmer.

 6. Valg af formand

 7. Valg af kasserer.

 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.Valg af udvalg

11.Valg af repræsentanter til Aarhus 1900’s repræsentantskabsmøde. 12. Eventuelt.

Bemærk at forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (vedtægternes § 7 stk. 3)
Bemærk at forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (vedtægterne § 11 stk. 2)

Forslagene vil blive slået op på opslagstavlen i klubhuset (vedtægternes § 7 stk. 4) Regnskab vil blive slået op på opslagstavlen i Klubhuset (vedtægternes § 13 stk. 4)

 

Formandsskifte
I 2014 trådte Henning Andersen til på den ekstra ordinære generalforsamling, da klubben stod uden formand. Dengang og nu er og var Henning tilhænger af, at man ikke sidder for længe på den type poster. Efter tre år har det flasket sig således, at der er en afløser klar til at stille op som ny formand. Henning har derfor i samråd med bestyrelsen besluttet, at han ikke stiller op til genvalg på generalforsamlingen, som er fastsat til den 27. februar.

Kandidat til formandsposten er Ulla Kolding, som gennem 4 år har været formand for atletik afdelingen. Den samlede bestyrelse står bag Ullas kandidatur.
Hvis Ulla bliver valgt som formand for AM træder hun ud af atletikudvalget.
Vedhæftede filer