Indkaldelse til ordinær generalforsamling

23. februar 2017 09:58 , af Henning Andersen)

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

i Aarhus 1900 Atletik/Motion

Tirsdag den 07. marts 2017, kl. 19:00 

Institut for Idræt, Auditoriet, Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen
 3. Aflæggelse af beretning fra udvalgene
 4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
  - Regnskab for Aarhus 1900 A/M
  - Regnskab for Marselisborghallen Aps
 5. Forslag fremsat af medlemmer.
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Valg af udvalg
 11. Valg af repræsentanter til Aarhus 1900’s repræsentantskabsmøde.

 

Bemærk at forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (vedtægternes § 7 stk. 3)
Bemærk at forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (vedtægterne § 11 stk. 2)

Forslagene vil blive slået op på opslagstavlen i klubhuset (vedtægternes § 7 stk. 4)

Regnskab vil blive slået op på opslagstavlen i Klubhuset (vedtægternes § 13 stk. 4)

 

Du kan læse beretningerne nedenfor. 

Vedhæftede filer