Klubhuset

Aarhus 1900 A/M har et klubhus!

Alle medlemmer af velkomne i klubhuset på Observatoriestien 1.

Mandag og onsdag 19.00-21.00 og lørdag 11.30-14.30 er der åbent, og man kan købe diverse spiseligt og drikkeligt. Det står "restaurationsbanden" for. Banden er også klar med forplejning til møder, der holdes i klubhusets mødelokaler.

Bag klubhuset ligger klubbens kontor og flere mødekalder.

Såfremt du ønsker at booke mødelokaler i klubhuset i åbningstiderne, skal du henvende dig til klubhusvagten for den pågældende dag. Se oversigten under Medlemsintra, Kontakter, Klubhusvagter, hvor der også oplyses om eventuelle lukkedage.

Booking af klubhuset uden for de tre åbningstider sker i kalenderen, som ligger i klubbens sekretariat. Du er velkommen til at kigge forbi og reservere eller ringe til klubbens telefon 8611 0135 eller maile til info@1900am.dk og få reservationen skrevet i bogen.

Henter billeder...

Anvendelse af 1900 A/M's klubhus

Klubhuset anvendes til klubaftener, arrangementer, sammenkomster, foredrag, møder, fester m.v., som afholdes af Aarhus 1900 A/M og i 1900 A/M-regi. 

Klubhuset kan derudover udlånes til en anden 1900-afdeling eller instans, hvis relationer til 1900 A/M er nære og naturlige.  Udlån til anden 1900-afdeling eller instans kan kun finde sted, såfremt klubhuset ikke er optaget af egne 1900 A/M-aktiviteter.

Reception eller tilsvarende af ca. 2-4 timers varighed må afholdes, såfremt denne også henvender sig til 1900 A/M-medlemmer, og skal i god tid være annonceret ved opslag i klubhuset og/eller i klubbladet ”Siden Sidst”.  Anvendelse af klubhuset til ovenstående er forbeholdt bestyrelsen, udvalgsmedlemmer, trænere m.fl.  

Det er ikke tilladt, at en reception eller tilsvarende har karakter af fest med middag, musik o.l.

Klubhuset må ikke anvendes til nogen form for privat fest eller fest i forbindelse med udlån. 

Udlån af klubhuset kræver, at der er et navngivent klubmedlem, der bærer ansvaret for udlånet og indestår for, at klubhuset efterlades i mindst samme stand, som det modtages. Eventuelle beskadigelser af klubhus, indbo og omgivelser skal straks meddeles og kan kræves erstattet.

Priser: Lån af klubhus til aktiviteter, herunder kursus mv. uden for 1900 A/M-regi, kr. 500,- pr. døgn.  Lån til aftenmøder mv. uden for 1900 A/M-regi er uden beregning.

Henter billeder...