Ungdomskoordinator

Ungdomskonsulent
Jane Lindved
Jane Lindved
+4520785705
lindvedjane@gmail.com

Ungdomscheftræner

Andreas K. Christensen
Andreas K. Christensen
6-9 år
Frida Sångren
Frida Sångren
6-9 år
Cornelia Andersen Slej
Cornelia Andersen Slej
6-9 år
Caroline Hartman Carlsen
Caroline Hartman Carlsen
6-9 år og 14-15 år
Lasse Kolding Aackmann
Lasse Kolding Aackmann
10-11 år
Jacob Møberg Klysner
Jacob Møberg Klysner
10-11 år
Rikke Madsen
Rikke Madsen
12-13 år
Kjeld Froberg
Kjeld Froberg
12-13 år
Rosa Preuss Ililonga
Rosa Preuss Ililonga
12-13 år
Julie Harsmann
Julie Harsmann
12-13 år og 14-15 år
Christian Lind Nielsen
Christian Lind Nielsen
12-13 år og 14-15 år
Mikkel Garbrecht
Mikkel Garbrecht
14-15 år
Dennis Mägi
Dennis Mägi
16-19 år
Andreas K. Christensen
Andreas K. Christensen
16-19 år
Morten Sigh Ørskov
Morten Sigh Ørskov
16 år +
Per Andersen
Per Andersen
Stang
Michael Christiansen
Michael Christiansen
Kast
Kim Juhl Christensen
Kim Juhl Christensen
Mangekamp
Sebastian Skejø
Sebastian Skejø
Mellem/lang
Mathias Kosack
Mathias Kosack