Organisation

Aarhus 1900 Atletik/Motion er organiseret med en bestyrelse, en række aktivitetsudvalg, funktionsansvarlige samt et sekretariat. 
Udvalg, funktionsansvarlige og sekretariatet refererer alle til bestyrelsen.

Aarhus 1900 Atletik/Motion tegnes af klubbens formand.

Hvert udvalg varetager en særskilt opgave eller funktion. Udvalget er organiseret med udvalgsformand, udvalgskasserer samt op til i alt 10 udvalgsmedlemmer.

Det enkelte udvalg har ansvaret for de målsætninger og aktiviteter som udvalgsopgaven omfatter, 
herunder opgavens økonomi- og budgetansvar ud fra bestyrelsens fastsatte regler, strategier og retningslinier.

De to primære udvalg er atletikudvalget (AU) og motionsudvalget (MU). Begge disse udvalg har tilknyttet trænere, instruktører, massører og konsulenter.