Vision og mål

Vision

Klubbens overordnede formål og vision

 • at fremme atletik, motionsløb og motionsaktiviteter for alle
 • at uddelegere ansvaret for arrangementer og aktiviteter til udvalg, enkeltmedlemmer eller ansatte.
 • at lederarbejdet i 1900 A/M har en stor grad af frivillighed
 • at der tilstræbes en balance mellem lønnet og ulønnet arbejdskraft (trænere).
 • at kunne tilbyde træningsfaciliteter og trænere indenfor alle atletikkens discipliner
 • at prioritere ressourcerne således at eliten er med helt fremme i dansk atletik
 • at motionsdelen fortsat skal udgøre rygraden og kerneaktiviteten i klubben

Mål

 • at 1900 A/M placeres i toppen af DAF's landsturneringer på både på herre- og damesiden
 • at 1900 A/M kan fastholde et medlemstal på mindst 1000
 • at 1900 A/M fortsat har deltagere med ved enten EM, VM eller OL
 • at mindst 10% af medlemmerne deltager i lederarbejde
 • at 1900 A/M fortsat selv er i stand til at rekruttere medlemmer til ledelsesopgaver
 • at der et fornuftigt økonomisk forhold mellem omsætning og indtjening ved 1900 A/M motionsarrangementer
 • løbende at tilpasse 1900 A/M's aktiviteter til de krav og behov som medlemmerne efterspørger.
 • tilpasse organisationen til del- eller fultids ansættelse på nøgleposter indenfor administration og økonomi.

Handling

 • Bestyrelsen skal inspire og støtte, således der er udfra ressourcemæssige muligheder er den mest hensigtsmæssige organisation til at udføre træning, arrangementer og administrative opgaver.
 • Bestyrelsen vil gennem information og løbende dialog sikre sig at opgaverne udføres så optimalt som muligt.
 • Bestyrelsen skal løbende afstikke og justere rammer og retningslinier for arbejdet i 1900 A/M.