Kontingentsatser

Medlemskontingent 2017

 

Kontingent bliver opkrævet kvartalsvis forud.
Kontingent for medlemsgrupperne

  Periode Beløb Alder
Ungdom Atletik Kvartal 250 6-11 år
Junior Atletik Kvartal 350 12-17 år
Senior Atletik Kvartal 600 Atletik
18 år ->
Diverse Atletik Kvartal 350 Trænere, ledere, forældre 18 år ->
Senior Motion Kvartal 350 Motionister
18-64 år
Pensionist Kvartal 250 Motionister
65 år ->
Passivt medlemskab Årligt 350  
Indmeldelse   400   
Rykkergebyr   100   
 
Kontingentet ved indmeldelse er et særligt tilbud til nye medlemmer i Aarhus 1900 A/M.
Det dækker kontingentet for det kvartal, i hvilket indmeldelsen sker. Desuden dækker indmeldelsesgebyret 1 stk. klubtrøje. I de efterfølgende kvartaler betales almindeligt kontingent.

Ved indmeldelsen skal man vælge medlemsgruppen ud fra ”alder” (se ovenfor under ”Kontingent for medlemsgrupperne”).
”Alder” er den gruppe hvori man konkurrerer og træner og bestemmes således:
indmeldelsesåret minus fødselsåret (f.eks. 2017-2005 = 12 år = Junior atletik). Eksisterende medlemmer rykkes op i næste kontingentgruppe af medlemsadministrationen, når det er aktuelt. Hvis du som medlem ønsker at skifte fra Senior atletik til Senior motion eller omvendt, når du er over 18 år, skal du give skriftlig besked til info@1900am.dk

Ved ændring i kontaktoplysninger, som f.eks. flytning, skift af e-mailadresse eller mobilnummer, skal du som medlem selv rette disse oplysninger. Det gør du via din personlige menu, i øverste højre hjørne efter login på hjemmesiden.
Udmeldelse af klubben sker ligeledes via den personlige menu på hjemmesiden. Du forbliver medlem resten af det kvartal, som du har betalt for. Anfør meget gerne din begrundelse for udmeldelsen.